Vyjádření se k dosavadnímu výsledku kontrolního zjištění