Námitka proti nesprávně stanovenému úroku z prodlení