Tuzemské cestovní náhrady

Výše cestovních náhrad jsou vyhlašovány na daný kalendářní rok vyhláškou Ministerstva financí ČR (MF ČR). Za každý kalendářní den pracovní cesty je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci stravné.

Výše stravného pro pracovníky v soukromém sektoru:

  • 120 Kč, pokud pracovní cesta trvá 5 až 12 hodin
  • o 181 Kč, pokud trvá 12 až 18 hodin
  • o 284 Kč, pokud trvá déle než 18 hodin

Zákonodárce vychází z toho, že 284 Kč stačí zaměstnanci na jídlo na celý den. Jedná se o minimální sazby, zaměstnavatel může poskytnout vyšší stravné, pro zaměstnavatele je vše daňové, u zaměstnance je osvobozené do výše stravného v nestátní sféře, vyšší stravné podléhá odvodům daně ze závislé činnosti a pojistného. Pokud vyplácíte stravenky a v rámci nějakého dne zaměstnanec vyjede na pracovní cestu, která bude trvat déle než 5 hodin, zaměstnanci vzniká nárok na stravné, a ne na stravenku.