Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Příklad z praxe

20. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

Poraďte paní Květě s jejími nedaňovými náklady.

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Paní Květa je majitelkou BUCHTA s.r.o., která provozuje pekárnu a není plátcem DPH. V dubnu 2023 si uklízela v kanceláři a našla složku dokladů z roku 2021.

Konkrétně se jednalo o doklady:
Faktura za notebook za 25 000 Kč
Paragony na kancelářské potřeby za celkovou částku 1 000 Kč
Nákup obložených chlebíčků za 500 Kč

Doklady předala paní účetní a ta jí je vrátila s tím, že daňové přiznání za rok 2021 opravovat nebude, ať je paní Květa vyhodí do koše. Paní Květa to udělala a ošidila se tak na budoucí srážkové dani z příjmu.

Víte o kolik?
Řešení:
(25 000 Kč za notebook, 1 000 Kč za kancelářské potřeby a 500 Kč za obložené chlebíčky) do daňového přiznání za rok 2021 došlo k neoprávněnému snížení daňového základu.
Při základu daně z příjmů fyzických osob 15 % to znamená zvýšení daně o částku 3 975 Kč (26 500 Kč x 15 %).
Kdyby paní účetní podala dodatečné přiznání k dani z příjmu za rok 2021, jakou částku daně by finanční úřad paní Květě vrátil?
Výpočet:
25.000 + 1.000 = 26.000 *0,19 = 4.940
Chlebíčky jsou nedaňový náklad, nezahrnujeme je do základu daně