Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Příklad z praxe

20. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

 

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Společnost Kanceláře k pronájmu s.r.o. pronajímá kanceláře v jedné kancelářské budově převážně plátcům a s DPH, má ale i klienty neplátce, kterým pronajímá bez DPH.
V roce 2022 měla tržby z nájmu s DPH 4500000 Kč a bez DPH 500000 Kč. Jiné výnosy nemá. Koeficient za rok 2022 bude 4500000/5000000=90%.

V prosinci 2022 přijal tyto faktury:

1) oprava fasády v přenesené daňové povinnosti na částku
100 000 Kč
2) faktura za služební telefony jednatele a asistentky
2000 Kč + 420 Kč DPH
3) provize za zprostředkování nového nájemce – plátce DPH
30000+6300 DPH
4) nákup nového světla do jednotky pronajaté neplátci
4000 Kč + 840 Kč DPH
5) fakturu za montáž tohoto světla 500 Kč v přenesené daňové povinnosti

Jak se tyto faktury promítnou v daňovém přiznání?
Odpovědi:

1) Jedná se o přenesenou daňovou povinnost, odběratel tedy odvádí DPH 21000 Kč. Zároveň má nárok na odpočet, protože jde o společný vstup pro zdanitelná i osvobozená plněná, je tento odpočet ve výši dle koeficientu, tedy 90% - 18900. Tato faktura tedy zvýší daňovou povinnost o 2100 Kč.

2) Opět společný vstup - krácený nárok na odpočet
90% ze 420 Kč – 378 Kč.

3) Vstup vztahující se pouze ke zdanitelným plněním –
plný nárok na odpočet 4200 Kč.

4) Vstup vztahující se pouze k osvobozenému plnění –
bez nároku na odpočet.

5) Odběratel odvede z důvodu přenesené daňové povinnosti DPH 105 Kč a nemá žádný nárok na odpočet.