Lekce 1, Téma 1
Probíhá

Příklad z praxe

23. 4. 2024

n

To nejlepu0161u00ed nakonec, pou0159u00e1dnu00fd prakticku00fd u00fau010detnu00ed u00fakol!

n

u00a0

n

*Pro zobrazenu00ed odpovu011bdi najeu010fte myu0161u00ed na kartu.

Spoleu010dnost Kancelu00e1u0159e k pronu00e1jmu s.r.o. pronaju00edmu00e1 kancelu00e1u0159e v jednu00e9 kancelu00e1u0159sku00e9 budovu011b pu0159evu00e1u017enu011b plu00e1tcu016fm a s DPH, mu00e1 ale i klienty neplu00e1tce, kteru00fdm pronaju00edmu00e1 bez DPH.
V roce 2022 mu011bla tru017eby z nu00e1jmu s DPH 4500000 Ku010d a bez DPH 500000 Ku010d. Jinu00e9 vu00fdnosy nemu00e1. Koeficient za rok 2022 bude 4500000/5000000=90%.

nV prosinci 2022 pu0159ijal tyto faktury:

n1) oprava fasu00e1dy v pu0159enesenu00e9 dau0148ovu00e9 povinnosti na u010du00e1stku
100 000 Ku010d
n2) faktura za sluu017eebnu00ed telefony jednatele a asistentky
2000 Ku010d + 420 Ku010d DPH
n3) provize za zprostu0159edkovu00e1nu00ed novu00e9ho nu00e1jemce u2013 plu00e1tce DPH
30000+6300 DPH
n4) nu00e1kup novu00e9ho svu011btla do jednotky pronajatu00e9 neplu00e1tci
4000 Ku010d + 840 Ku010d DPH
n5) fakturu za montu00e1u017e tohoto svu011btla 500 Ku010d v pu0159enesenu00e9 dau0148ovu00e9 povinnosti

nJak se tyto faktury promu00edtnou v dau0148ovu00e9m pu0159iznu00e1nu00ed?
Odpovu011bdi:

n1) Jednu00e1 se o pu0159enesenou dau0148ovou povinnost, odbu011bratel tedy odvu00e1du00ed DPH 21000 Ku010d. Zu00e1roveu0148 mu00e1 nu00e1rok na odpou010det, protou017ee jde o spoleu010dnu00fd vstup pro zdanitelnu00e1 i osvobozenu00e1 plnu011bnu00e1, je tento odpou010det ve vu00fdu0161i dle koeficientu, tedy 90% - 18900. Tato faktura tedy zvu00fdu0161u00ed dau0148ovou povinnost o 2100 Ku010d.

n2) Opu011bt spoleu010dnu00fd vstup - kru00e1cenu00fd nu00e1rok na odpou010det
90% ze 420 Ku010d u2013 378 Ku010d.

n3) Vstup vztahuju00edcu00ed se pouze ke zdanitelnu00fdm plnu011bnu00edm u2013
plnu00fd nu00e1rok na odpou010det 4200 Ku010d.

n4) Vstup vztahuju00edcu00ed se pouze k osvobozenu00e9mu plnu011bnu00ed u2013
bez nu00e1roku na odpou010det.

n5) Odbu011bratel odvede z du016fvodu pu0159enesenu00e9 dau0148ovu00e9 povinnosti DPH 105 Ku010d a nemu00e1 u017eu00e1dnu00fd nu00e1rok na odpou010det.