Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Praktický úkol – ušetřete na daních

17. 6. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádný praktický účetní úkol!

koeficient DPH

Živit velkou rodinu není žádný med, pomozte Pospíšilovým co nejvíc ušetřit na daních.

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Pan Pospíšil provozuje jako fyzická osoba autodopravu.

Má manželku Jitku a 3 děti - Petra narozeného 15. 5. 2022, Aničku narozenou 23. 4. 2019 a Andreu narozenou 12. 11. 2002. Andrea studuje matematickofyzikální fakultu. Anička chodí do mateřské školky. Pan Pospíšil uhradil za její umístění ve školce 10.000 Kč.

Pospíšilovi mají hypotéku na nový dům, ze které v roce 2022 zaplatili úroky ve výši 200.000 Kč. Hypotéku si sjednali v červnu roku 2021.

Pan Pospíšil dále v průběhu roku 2022 uhradil příspěvky na soukromé životní pojištění v částce 30.000 Kč.

A v roce 2022 poskytl dar projektu Fondu ohrožených dětí Klokánek v částce 50.000 Kč.

Manželka měla v roce 2022 následující příjmy:

Dividendový příjem zdaňovaný srážkovou daní v částce 10.000 Kč – zahrnuje se do vlastního příjmu manželky

Prodej oblečení po vlastních dětech v částce 5.000 Kč osvobozený od daně z příjmů – nezahrnuje se (v tomto případě proto, že jde o příjem ze společného jmění manželů)

Příjem z jednorázové tvorby grafického designu 30.000 Kč – zahrnuje se

Státní příspěvek na penzijní připojištění 1.500 Kč –
nezahrnuje se

Stipendium od vysoké školy, kde se soustavně se připravuje na budoucí povolání 12.000 Kč – nezahrnuje se

Příjem plynoucí z důvodu péče o svojí máti, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, osvobozený dle §4 ZDP, ve výši 24.000 Kč – nezahrnuje se

Rodičovský příspěvek ve výši 36.000 Kč – nezahrnuje se

Jaké daňové slevy a v jaké výši si pan Pospíšil
může jako OSVČ uplatnit?
Výsledky:

Malá nápověda: Jako OSVČ si v přiznání může pan Pospíšil uplatnit tyto slevy dle 35ba zákona o daních z příjmů (ZDP), daňové zvýhodnění dle §35c ZDP a položky snižující základ daně dle §15 ZDP:

1. O slevu na dani si poplatník může snížit daň z příjmů; slevu lze uplatnit maximálně do výše vypočtené daně z příjmů.
2. O částku daňového zvýhodnění si poplatník může snížit vypočtenou daň z příjmů, pokud je částka daňového zvýhodnění vyšší než vypočtená daň, je rozdíl daňovým bonusem, který poplatníkovi vyplatí zaměstnavatel nebo správce daně).
3. O položky snižující základ daně si poplatník snižuje zjištěný základ daně, (tedy např. ZD ze závislé činnosti nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji), ze kterého následně vypočte daň z příjmů).

Sleva na poplatníka
Pan Pospíšil si může uplatnit slevu na poplatníka
ve výši 30.840 Kč.

Sleva na manželku
Celkové příjmy manželky byly 118.500 Kč. Z těchto příjmů se však zahrnuje pouze částka 45.000 Kč, která je nižší než 68.000 Kč a pan Pospíšil tedy může uplatnit na manželku slevu
v částce 24.840 Kč.

Sleva na děti
Za Andreu uplatní slevu v částce 15.204 Kč, za Aničku v částce 22.320 Kč a za Petra v částce 8/12 z částky 27.840 Kč,
tedy 13.920 Kč.
Dále si uplatní slevu v částce 10.000 Kč jako školkovné. Uplatnit lze slevu do výše minimální mzdy na jedno dítě, která v roce 2022 činila 16.200 Kč a v roce 2023 činí 17.300 Kč.

Pan Pospíšil si dále může uplatnit tyto položky
snižující základ daně:

Úroky z hypotéky v částce 150.000 Kč (je to z důvodu, že byla sjednána po 1. 1. 2021, u hypoték sjednaných před tímto datem lze uplatnit úroky do výše 300.000 Kč ročně). Jako povinnou přílohu k daňovému přiznání musí doložit potvrzení banky o výši zaplacených úroků, a v prvním roce, ve kterém si úroky uplatňuje, i smlouvu o hypotéčním úvěru.

Základ daně si může snížit o příspěvky na životní pojištění ve výši 24.000 Kč, což je maximální částka, o kterou základ daně z tohoto titulu snížit lze. K přiznání připojí potvrzení o uhrazených příspěvcích.

A ještě si pan Pospíšil může snížit základ daně o dar poskytnutý organizaci Klokánek, a to do maximální výše 30% základu daně. K přiznání připojí potvrzení o uhrazeném daru.