Lekce 2, Téma 2
Probíhá

Praktický úkol

25. 5. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

To nejlepší nakonec, pořádné praktické účetní úkoly!

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Plynárenská společnost dodala za období 1.1.2023 – 31.12.2023 konečnému spotřebiteli celkem 2.087 m3 zemního plynu pod kódem nomenklatury 2711 11. Toto množství odpovídá 22,597 MWh spalného tepla. Sazba daně činí 264,80 Kč/MWh plynu.

Jakou zaplatí daň?
Výsledky
Daň celkem činí 5.983 Kč. Protože je však plyn určen k výrobě tepla v domácnostech, je od daně z plynu podle §8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb. osvobozen.
Plynárenská společnost dodala svým zákazníkům v období květen 2023 celkem 195.000 m3 zemního plynu pod kódem nomenklatury 2711 11. To odpovídá 2.127,35 MWh spalného tepla. Tento plyn není osvobozen od daně. Sazba daně činí 264,80 Kč/MWh, a daň celkem 563.322,28 Kč.

Kdy musí společnost podat přiznání k dani z plynu a do kdy musí daň zaplatit?
Výsledky
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Plynárenské společnosti vzniká povinnost podat do 25. června 2023 přiznání k dani z plynu a v této lhůtě daň také uhradit.