Lekce 2, Téma 1
Probíhá

Odregistrační cvičení

20. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Vyzkoušejte si své nové vědomosti o daňových odpisech v rychlých praktických cvičeních.

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Kdy se může stát, že vám registraci DPH zruší finanční úřad?
Finančák k tomu může přistoupit pokud:

1. Jste přestali podnikat
2. Za posledních 12 měsíců jste neuskutečnili žádné plnění a neoznámili jste důvody finančnímu úřadu (TAKŽE KOMUNIKUJTE)
3. Všechny vaše činnosti jsou plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet
A teď se podíváme na identifikovanou osobu. Kdy může požádat o zrušení registrace?
IO může požádat o zrušení v těchto situacích:

1. Za posledních 6 měsíců nevznikla povinnost přiznat daň z přijatých služeb nebo podat souhrnné hlášení
2. V tomto ani předchozím roce nepořídila zboží z Evropské unie za víc než 326 000 Kč bez daně
3. Přestala podnikat