Lekce 2, Téma 1
Probíhá

Odpočtové cvičení

20. 4. 2024
Průběh Lekce
0% hotovo

Vyzkoušejte si své nové vědomosti o odpočtech DPH v rychlých praktických cvičeních.

koeficient DPH

*Pro zobrazení odpovědi najeďte myší na kartu.

Pan Antonín se v lednu 2023 stal plátcem DPH. V průběhu roku 2022 si pořídil gastro zásoby za 2.000.000 Kč, které zatím neprodal.
Co to udělá s jeho DPH?
DPH je celkem 420.000 Kč. Zásoby má ke dni registrace na skladě, a tak si v 1. přiznání za leden 2023 uplatní na ř. 45 nárok na odpočet 420.000 Kč
"Jak by to bylo v praxi?"
Pan Antonín už zase staví hotel... V letech 2020–2022 mu dodavatel za stavbu vyfakturoval 100.000.000 Kč plus 21.000.000 Kč DPH. Hotel slavnostně otevřel 3. června 2022. Plátcem DPH se stal až v lednu 2023.
Co s tím?
V prvním přiznání DPH za leden 2023 si hezky uplatní na ř. 45 nárok na odpočet ve výši 9/10 (sazba u nemovitostí) z 21.000.000 Kč, takže započte odečte slušný balík - 18.900.000 Kč.