Lekce 1, Téma 1
Probíhá

Daňově-odpisové cvičení

25. 5. 2024

Vyzkouu0161ejte si svu00e9 novu00e9 vu011bdomosti o dau0148ovu00fdch odpisech v rychlu00fdch prakticku00fdch cviu010denu00edch.

koeficient DPH

*Pro zobrazenu00ed odpovu011bdi najeu010fte myu0161u00ed na kartu.

Teu010f se podu00edvu00e1me na jednotlivu00e9 odpisovu00e9 skupiny, au0165 vu00edte, s u010du00edm mu016fu017eete pou010du00edtat. Tak zkuste du00e1t dohromady, kolik let odpisu016f vu00e1s v kau017edu00e9 ze 6 skupin u010deku00e1?
1. sk. odepisuje majetek 3 roky - napu0159u00edklad skenery, tisku00e1rny a notebooky.

nVe 2. sk. odepisujete 5 let, a tu00fdku00e1 se firemnu00edch aut nebo nu00e1bytku.

n3. sk. pou010du00edtu00e1 s 10 lety a jsou v nu00ed napu0159. klimatizace, pevnu00e9 stavebnu00ed souu010du00e1sti, nebo tu0159eba kotle.

nVe 4. sk. 20 let odpisujete budovy ze du0159eva nebo telekomunikau010dnu00ed zau0159u00edzenu00ed.

n5. sk. je pro klasicku00e9 budovy, kteru00e9 rozpouu0161tu00edte do nu00e1kladu016f celu00fdch 30 let.

nV 6. sk. - u hotelu016f nebo administrativnu00edch budov dokonce 50 let.
Tak a teu010f zavzpomu00ednu00e1me na u010du00edsla u00fau010dtu016f, kteru00e1 nu00e1s tady zaju00edmaju00ed. Kampak u00fau010dtujeme pou0159u00edzenu00ed a zau0159azenu00ed hmotnu00e9ho majetku?
Tak pou0159u00edzenu00ed u00fau010dtujete na u00fau010det 042.

nA zau0159azenu00ed?
U staveb je to na u00fau010det 021 a ostatnu00ed hmotnu00fd majetek patu0159u00ed na 022 .