Registrace k DPH

Plátcem DPH (daň z přidané hodnoty) se nestanete automaticky, ale je potřeba se k němu přihlásit. Registrovat se k platbě DPH můžete dobrovolně nebo povinně. Víte, jestli se vás plátcovství týká a kdy se vám vyplatí?

Povinná registrace k DPH

Plátcem ze zákona se můžete stát, pokud jste například nabyli obchodní závod, nebo jste plátcovství zdědili. Nejčastěji se ale ze zákona stanete plátcem v momentě, kdy překročíte stanovený limit pro obrat za posledních 12 měsíců. V současné době je nutné překročit obrat v částce 1 milion Korun. Od roku 2023 se tato hranice posouvá na 2 miliony korun.

Registrovat se musíte do 15 dnů po měsíci, ve kterém byl obrat překročen. Pro registraci je nutné si připravit bankovní účet, který je určen ke zveřejnění, tabulku obratu za posledních dvanáct měsíců a fakturu, kterou byl obrat překročen. Tabulka by měla ideálně obsahovat identifikaci odběratele, datum vystavení a fakturované částky. Je možné, že si finanční úřad vyžádá doplňující informace, jako například bankovní výpisy, nebo popis ekonomické činnosti. Pokud Vaše ekonomická činnost trvá déle než jeden rok, může si finanční úřad vyžádat i obrat za delší období, aby zjistil, zda nebyl obrat překročen dříve.

Plátcem se stanete první den druhého měsíce po překročení. Automaticky se stáváte měsíčním plátcem. Pokud jste se nestihli zaregistrovat včas, registraci proveďte co nejdříve. Bude potřeba vytvořit daňové přiznání na předchozí období, a za pozdně podaná přiznání mohou přijít pokuty.

Dobrovolná registrace k DPH

Chcete se stát plátcem, ale nesplnili jste žádnou zákonnou podmínku? Registraci proveďte dobrovolnou formou. Dobrovolná registrace je vhodná například v počátku podnikání, kdy Vás čekají vyšší investice, nebo pokud to požadují někteří obchodní partneři.

Pro dobrovolnou registraci je nutné si připravit popis ekonomické činnosti v předepsaném formuláři od finančního úřadu a bankovní účet. Dále je nutné prokázat probíhající činnost, nebo přípravu na ni. Doložit můžete například faktury, objednávky, smlouvy, nebo komunikaci s budoucími obchodními partnery.

Na rozhodnutí má finanční úřad 30 dnů. Tato lhůta se ale může protáhnout v případě, že finanční úřad neměl dostatek materiálů pro rozhodnutí, a tak zaslal výzvu k doložení. Výzva obsahuje konkrétní podklady, které k rozhodnutí chybí. Je proto vhodné poslat co nejvíce podkladů již při zasílání žádosti k registraci. Při nedoložení požadovaných podkladů může být registrace zamítnuta. Pokud má finanční úřad dostatek podkladů, zašle rozhodnutí.

Plátcem se stanete následující den po obdržení rozhodnutí. Pokud na registraci k DPH pospícháte, doporučujeme se registrovat v předstihu a mít připravených co nejvíce podkladů, abyste se mohli vyhnout případné výzvě.