Poskytování firemních tarifů zaměstnancům

Mobilní telefon je v dnešní době neodmyslitelnou a nezbytnou součástí podnikatelského života. Nicméně jako u všeho i zde je nutné posoudit správné účtování a daňové dopady dle platné právní úpravy.

Zaměřme se především na velmi oblíbené poskytování firemních tarifů zaměstnancům a jejich daňovou (ne)uznatelnost. Účetní jednotka rozhoduje o těchto nákladech dle faktury od mobilního operátora za tyto služby (518x – ostatní služby).

V případě firemních tarifů nastávají převážně tyto situace:

  1. Služební telefon se využívá pouze pro služební účely. V tomto případě účetní jednotka účtuje náklady jako daňově uznatelné bez nutnosti řešit zdanitelný příjem zaměstnance. Nicméně je důležité mít kontrolní mechanismus pro případ daňové kontroly, který dokáže prokázat, že se jednalo pouze o služební hovory. V tomto případě lze uplatnit plný nárok na odpočet DPH.

    TIP: Důvěřujte, ale prověřujte. Je důležité nastavit kontrolní mechanismus, aby se dalo prokázat, že se jednalo pouze o služební hovory.

  2. Služební telefon je možné využívat také k soukromým účelům a tato soukromá spotřeba je zaměstnanci předepsána k úhradě. Stejně jako v prvním případě účetní jednotka účtuje náklady jako daňově uznatelné bez nutnosti řešit zdanitelný příjem zaměstnance. Zaměstnavatel uplatní poměrný nárok na odpočet DPH.
  3. Služební telefon je možné využívat také k soukromým hovorům a zaměstnavatel tento benefit poskytuje zaměstnanci zcela zdarma bez nutnosti úhrady soukromých hovorů. Zaměstnavatel může použitím oblíbeného § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani z příjmů a uvedením do kolektivní smlouvy či jiného interního předpisu elegantně považovat tento náklad za daňově uznatelný. Nicméně u zaměstnance se bude jednat o zdanitelný nepeněžní příjem, který bude podléhat i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. V tomto případě se jedná o plnění na vstupu bez nároku na odpočet DPH.

Při hlubším prozkoumání bylo ale zjištěno, že zaměstnavatel je uveden jen jako zprostředkovatel, skutečným příjemcem faktury a služby je zaměstnanec, který si zároveň celou fakturu hradí sám.

Pokud v tomto případě zaměstnavatel účtoval o uvedené službě jako o nákladu, jedná se u něj o daňově neuznatelný náklad (nejsou splněny základní podmínky daňové uznatelnosti) a zároveň bez nároku na odpočet DPH (není využito v rámci ekonomické činnosti).

Příklad ukazuje, že je důležité posuzovat každou situaci individuálně. Společnost vyjednala s mobilním operátorem lepší tarify pro své zaměstnance, avšak při prozkoumání se zjistilo, že zaměstnavatel je uveden pouze jako zprostředkovatel a skutečným příjemcem faktury a služ

Příklad aneb vše posuzujte individuálně.

Společnost využila při jednání s mobilním operátorem lepší vyjednávací pozici, a proto se rozhodla vyjednat s operátorem tarify pro své zaměstnance (pouze pro soukromé účely). Pokud by zaměstnavatel využil § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 zákona o dani z příjmů vše by vypadalo snadno, měl by daňově uznatelný náklad a přidanil by zaměstnancům.

blank

Chuťovka ke stažení