Paušální režim od 1.1. a zahájení HPP v průběhu roku.

Představte si, že jste se od nového roku zaregistrovali do paušálního režimu, ale teď od března začnete pracovat na HPP a podnikat budete už pouze na vedlejšák. Víte, jak to bude s paušální daní?

Z paušálního režimu nevystoupíte, daň proto budete muset platit i nadále.
Po podání přiznání za rok 2023 si ji ale započtete jako zálohu na daň z příjmu.
Stejné to bude i se sociálním pojištěním. V podaném přehledu si jednoduše zohledníte zaplacené zálohy a také vedlejší činnost.

Problém je ale u zdravotního pojištění. Pojišťovny ho totiž zpětně jako vedlejší činnost brát nebudou, a tak se minimálnímu pojistnému nevyhnete.

A pozor! Pokud vás napadlo, že byste se paušálního režimu mohli „zbavit“ dočasným přerušením podnikání (třeba na měsíc), tak to pro vás máme další špatnou zprávu. Během přerušení sice paušální zálohy platit nemusíte, při opětovném zahájení činnosti v témže roce se ale automaticky ze zákona vrátíte do paušálního režimu.