Lekce 1 z 0
Probíhá

Výkaz zisku a ztráty – videolekce

1. 3. 2024

Poslechněte si základní informace o služebních cestách.