Lekce 1 z 0
Probíhá

Praktický úkol – nedaňové náklady, kde daňová uznatelnost vzniká okamžikem úhrady

1. 3. 2024