lekce 1 z 0
Probíhá

Nedaňové náklady, kde daňová uznatelnost vzniká okamžikem úhrady